Tidigare utskick

Utskick 12 2021-09-27

Kära kolleger! 

Konferensen Svenska språkets historia 16 i Lund närmar sig, och här kommer lite mer information.

 • Den 8 oktober är det deadline för slutgiltig anmälan och betalning av konferensavgift/middagsavgift. Den som vill komma ska alltså både vara anmäld och ha betalt vid detta datum. Detta görs påhemsidan.

-Deltagaravgift inklusive konferensmiddag = 1600kr

-Deltagaravgiften exklusive konferensmiddag = 1000kr

 • Programmet för konferensen publiceras på hemsidan i mitten av oktober, när vi vet vilka som kommer.
 • Inom kort lägger vi dock ut en lista på de antagna föredragen på hemsidan. Denna lista är förstås preliminär, men avsedd för att man ska få en överblick över innehållet på konferensen.
 • Vad gäller SAOB:s halvdagsseminarium på eftermiddagen 10 november så OBSERVERA att den som hittills bara anmält sig till det ursprungliga datumet behöver återbekräfta sitt deltagande genom att på nytt fylla i formuläret här. Detta gäller dem som anmält enbart deltagande, inte föredragshållarna. Eftersom vi har begränsat utrymme i våra lokaler behöver vi veta exakt hur många vi blir. Också den som enbart vill vara med på kvällsminglet, med förfriskningar och lätt tilltugg, efter halvdagsseminariet behöver anmäla detta i samma formulär. Halvdagsseminariet kommer att äga rum kl. 14–17 och minglet att vidta ca kl. 17.30.

 

Vi vill gärna upprepa att konferensen är en campuskonferens och inte blandad eller digital.

Eventuella frågor besvaras på denna mejladress. All ny information kommer också att finnas på konferensens hemsida, som uppdateras fortlöpande.

 

Bästa hälsningar

Konferenskommittén

Utskick 11 2021-06-18

Kära kollegor! 

 

Det är vår förhoppning att ni alla mår bra, och att ni börjar närma er vaccineringen eller till och med slutet på den. 

Trots att konferensen har fått skjutas upp två gånger har vi nu en tid i november som vi tror kommer att fungera.

 

Med detta utskick får ni viktiga datum och lite annan information.  


Planeringen av konferensen går vidare och vi försöker planera så att det ska vara möjligt att bestämma sig om deltagande rätt så sent i höst.  Vi vet att det finns många osäkerheter med smittspridning, vaccinationer och bestämmelser för er deltagare att ta hänsyn till. 

 

Konferensen är en campuskonferens och inte blandad eller digital. Vi tror på det mänskliga mötet som traditionella konferenser ger. Om någon har praktiska problem att komma till Lund (p.g.a. utländska restriktioner eller liknande), ber vi er att ta kontakt med organisations­kommittén.

 

 

Viktiga datum

 • Konferensen SSH16 äger rum den11-12 november 2021.
 • SAOB:s halvdagsseminarium föregår konferensen och äger rum på eftermiddagen den 10:e november. Obs att konferensens välkomstmingel sker på SAOB och att man ska anmäla sig där (följ länken ovan).
 • Sista datum för anmälan om deltagande är den 8 oktober 2021
 • Sista datum för betalning av deltagaravgift är den 8 oktober 2021

   
  Reviderade och nya abstrakt

  Vi fick in ett antal nya abstrakt i maj månad och dessutom en del reviderade. Besked om antagning till konferensen har nyligen gått ut till er som skickat in nytt abstrakt. Det verkar bli drygt 60 föredrag. Detaljerat program kommer i oktober.

   
  Bekräfta deltagande och avhopp

  På grund av pandemin och flyttningen av konferensen finns det en hel del tänkbara anledningar att hoppa på eller av konferensen. Ni som bestämmer er för att inte delta måste avregistrera er på hemsidan. Gör det så fort du har bestämt dig! Allra senast kan man avanmäla sig den 8 oktober. Den som inte betalat då räknas som avanmäld.


  Nya deltagaravgifter

  Som tidigare meddelats har senareläggningen av konferensen inneburit en ökning av kostnaderna och en (måttlig) höjning av deltagaravgifterna. Dessa upprepas här (inkl. moms).

   
  i) Deltagaravgift inklusive konferensmiddag = 1600kr

  ii) Deltagaravgiften exklusive konferensmiddag = 1000kr


  Eventuella frågor besvaras på denna mejladress. All uppdaterad information kommer också att finnas på konferensens hemsida, som uppdateras fortlöpande.


  Bästa hälsningar

  Konferenskommittén
Sidansvarig: SSH16nordlund.luse | 2021-09-28