Tidigare utskick

Utskick 12 2021-09-27

Kära kolleger! 

Konferensen Svenska språkets historia 16 i Lund närmar sig, och här kommer lite mer information.

 • Den 8 oktober är det deadline för slutgiltig anmälan och betalning av konferensavgift/middagsavgift. Den som vill komma ska alltså både vara anmäld och ha betalt vid detta datum. Detta görs påhemsidan.

-Deltagaravgift inklusive konferensmiddag = 1600kr

-Deltagaravgiften exklusive konferensmiddag = 1000kr

 • Programmet för konferensen publiceras på hemsidan i mitten av oktober, när vi vet vilka som kommer.
 • Inom kort lägger vi dock ut en lista på de antagna föredragen på hemsidan. Denna lista är förstås preliminär, men avsedd för att man ska få en överblick över innehållet på konferensen.
 • Vad gäller SAOB:s halvdagsseminarium på eftermiddagen 10 november så OBSERVERA att den som hittills bara anmält sig till det ursprungliga datumet behöver återbekräfta sitt deltagande genom att på nytt fylla i formuläret här. Detta gäller dem som anmält enbart deltagande, inte föredragshållarna. Eftersom vi har begränsat utrymme i våra lokaler behöver vi veta exakt hur många vi blir. Också den som enbart vill vara med på kvällsminglet, med förfriskningar och lätt tilltugg, efter halvdagsseminariet behöver anmäla detta i samma formulär. Halvdagsseminariet kommer att äga rum kl. 14–17 och minglet att vidta ca kl. 17.30.

 

Vi vill gärna upprepa att konferensen är en campuskonferens och inte blandad eller digital.

Eventuella frågor besvaras på denna mejladress. All ny information kommer också att finnas på konferensens hemsida, som uppdateras fortlöpande.

 

Bästa hälsningar

Konferenskommittén

Utskick 11 2021-06-18

Kära kollegor! 

 

Det är vår förhoppning att ni alla mår bra, och att ni börjar närma er vaccineringen eller till och med slutet på den. 

Trots att konferensen har fått skjutas upp två gånger har vi nu en tid i november som vi tror kommer att fungera.

 

Med detta utskick får ni viktiga datum och lite annan information.  


Planeringen av konferensen går vidare och vi försöker planera så att det ska vara möjligt att bestämma sig om deltagande rätt så sent i höst.  Vi vet att det finns många osäkerheter med smittspridning, vaccinationer och bestämmelser för er deltagare att ta hänsyn till. 

 

Konferensen är en campuskonferens och inte blandad eller digital. Vi tror på det mänskliga mötet som traditionella konferenser ger. Om någon har praktiska problem att komma till Lund (p.g.a. utländska restriktioner eller liknande), ber vi er att ta kontakt med organisations­kommittén.

 

 

Viktiga datum

 • Konferensen SSH16 äger rum den11-12 november 2021.
 • SAOB:s halvdagsseminarium föregår konferensen och äger rum på eftermiddagen den 10:e november. Obs att konferensens välkomstmingel sker på SAOB och att man ska anmäla sig där (följ länken ovan).
 • Sista datum för anmälan om deltagande är den 8 oktober 2021
 • Sista datum för betalning av deltagaravgift är den 8 oktober 2021

   
  Reviderade och nya abstrakt

  Vi fick in ett antal nya abstrakt i maj månad och dessutom en del reviderade. Besked om antagning till konferensen har nyligen gått ut till er som skickat in nytt abstrakt. Det verkar bli drygt 60 föredrag. Detaljerat program kommer i oktober.

   
  Bekräfta deltagande och avhopp

  På grund av pandemin och flyttningen av konferensen finns det en hel del tänkbara anledningar att hoppa på eller av konferensen. Ni som bestämmer er för att inte delta måste avregistrera er på hemsidan. Gör det så fort du har bestämt dig! Allra senast kan man avanmäla sig den 8 oktober. Den som inte betalat då räknas som avanmäld.


  Nya deltagaravgifter

  Som tidigare meddelats har senareläggningen av konferensen inneburit en ökning av kostnaderna och en (måttlig) höjning av deltagaravgifterna. Dessa upprepas här (inkl. moms).

   
  i) Deltagaravgift inklusive konferensmiddag = 1600kr

  ii) Deltagaravgiften exklusive konferensmiddag = 1000kr


  Eventuella frågor besvaras på denna mejladress. All uppdaterad information kommer också att finnas på konferensens hemsida, som uppdateras fortlöpande.


  Bästa hälsningar

  Konferenskommittén

Utsick 10 2021-04-19

Kära kollegor!
 
Med detta utskick meddelas exakt datum för genomförande av konferensen "Svenska språkets historia 16" och SAOB:s halvdagsseminarium. 

I förra utskicket utlovades att det skulle komma besked om exakt datum för genomförande av konferensen i slutet av mars. Skälet till att detta utskick går ut först nu, dvs. i mitten av april, är att konferenskommittén har tvingats avvakta besked från LU angående lokaler för genomförandet. Nu har vi fått klartecken och lyckats boka lokaler så att konferensen kan äga rum på campus i Lund till hösten. Nedan anges exakt datum för genomförandet, och under det påminner vi om övriga viktiga datum som gäller för antagning av nya och reviderade bidrag, registrering av deltagande och betalning av deltagaravgift.    

Datum för genomförande
 
 • Konferensen planeras äga rum 11-12 november 2021
 • SAOB:s halvdagsseminarium planeras äga rum 10 november 2021
 
Övriga viktiga datum
 • Sista datum för anmälan om nya och reviderade abstrakt är den 14:e maj 2021
 • Besked om antagning av nya och reviderade abstrakt meddelas den 11:e juni 2021
 • Sista datum för anmälan om deltagande är den 8 oktober 2021
 • Sista datum för betalning av deltagaravgift är den 8 oktober 2021
 
 
På konferensens hemsida finns information om hur man skickar in nya och reviderade abstrakt (se här), och om de nya, höjda, avgifterna som meddelades i förra utskicket (se här).
Vi hoppas innerligt att situationen förbättras under våren och sommaren och att ni alla vill och kan vara med oss till hösten!
 
Eventuella frågor besvaras på denna mejl. All uppdaterad information kommer också att finnas på konferensens hemsida, som uppdateras fortlöpande. 


Håll er friska!
Hälsar,
Konferenskommittén

Utskick 9 2021-02-18

Kära kollegor!
 
Det är vår förhoppning att ni alla mår bra, omständigheterna till trots! 
 
I förra utskicket meddelades konferenskommitténs beslut att senarelägga konferensen Svenska språkets historia 16 till hösten 2021 på grund av pandemin. Då meddelades också vår utgångspunkt att den senarelagda konferensen ska ha samma tema, att alla som är antagna med föredrag behåller sin antagning, om man så önskar, och att vi ska öppna för insändande av nya och reviderade abstrakt. Detta gäller fortfarande.
 
Med detta utskick meddelas nya viktiga datum och information om nya deltagaravgifter. 
 

Vår målsättning att genomföra konferensen på campus i Lund i november 2021, och ordboksredaktionen (SAOB) har meddelat att de planerar att genomföra sitt halvdagsseminarium i anslutning till konferensen i november 2021. När vi vet mer om hur pandemin utvecklar sig under våren, förhoppningsvis i slutet av mars, ger vi besked om exakt datum för genomförande av konferensen och SAOB:s halvdagsseminarium. Nedan listas period för genomförande och de nya datum som gäller för antagning av nya och reviderade bidrag, registrering av deltagande och betalning av deltagaravgift.  

 
Nya viktiga datum
 • Period för genomförande av SSH16 och SAOB:s halvdagsseminarium är november 2021.
 • Öppnande av anmälan om nya och reviderade abstrakt: den 22:e februari 2021
 • Sista datum för anmälan om nya och reviderade abstrakt är den 14:e maj 2021
 • Besked om antagning av nya och reviderade abstrakt meddelas den 11:e juni 2021
 • Sista datum för anmälan om deltagande är den 8 oktober 2021
 • Sista datum för betalning av deltagaravgift är den 8 oktober 20
 
 
 
Senareläggningen av konferensen har, som ni säkert förstår, tyvärr inneburit flera fördyringar, och en smärre höjning av avgifterna är därför nödvändig för att kunna genomföra konferensen. De nya deltagaravgifterna meddelas nedan. Observera att avgifterna anges inklusive moms.  
 
 
Nya deltagaravgifter
 
i) Den nya deltagaravgiften inklusive konferensmiddag = 1600kr
ii) Den nya deltagaravgiften exklusive konferensmiddag = 1000kr
 
 
Alla som har betalat in de gamla avgifterna och inte begärt återbetalning kommer att kontaktas inom kort.
 
Vi hoppas att situationen förbättras under våren och sommaren, att ni alla vill och kan vara med oss, trots senareläggningen och höjningen av deltagaravgifterna.
 
Eventuella frågor besvaras på denna mejl. All uppdaterad information kommer också att finnas på konferensens hemsida, som uppdateras fortlöpande. 


 
Håll er friska!
Hälsar,
Konferenskommittén

Utskick 8 2020-09-07

Kära kollegor! 

I våras meddelades konferenskommitténs beslut att senarelägga konferensen Svenska språkets historia 16 till 26-27 november 2020 på grund av den rådande pandemin.Vår målsättning har varit att genomföra konferensen, antingen på campus i Lund eller i digital form. 

Det bär oss därför emot att behöva meddela att vi återigen tvingas senarelägga konferensen.

Beslutet har fattats mot bakgrund av följande: 

i) Att anordna konferensen på campus i Lund 26-27 november skulle innebära att ...

 • vissa inte kan delta därför att en resa till (eller inom) Sverige vore praktiskt omöjligt och/eller förenat med risk för ens egen hälsa.
 • konferensen ådrar sig merkostnader i form av lokalhyra, vilket inte täcks av konferensbudgeten: pandemin har orsakat lokalbrist vid LU.
 • konferensen inte hålls samman med SAOB:s halvdagsseminarium, eftersom ordboksredaktionen har beslutat att ställa in evenemanget tills vidare.

ii) Att anordna konferensen i digital form 26-27 november skulle innebära att ... 

 • konferensen ådrar sig merkostnader som inte täcks av konferensbudgeten. Exempelvis krävs för ett digitalt genomförande ytterligare personal och teknisk utrustning. 
 • ett delsyfte med konferensen försvåras: konferensen ska vara en samlingspunkt där forskare som inte annars skulle mötas kan mötas för samtal, utbyte av idéer, initierande av nya projekt. 
 • konferensen inte hålls samman med SAOB:s halvdagsseminarium, eftersom ordboksredaktionen har beslutat att ställa in evenemanget tills vidare.

Det nya målet är att genomföra konferensen hösten 2021, och vi återkommer i januari 2021 med ett exakt datum. Vi hoppas att ni vill och kan vara med oss även då! 

Tema och antagning

Utgångspunkten är att den senarelagda konferensen har samma tema och att alla som är antagna med föredrag behåller sin antagning, om man så önskar. 

På ett år kan det dock ske en hel del i ett forskningsprojekt, och därför öppnar vi för insändande av reviderade abstrakt, för den som så önskar. Vi kommer också att öppna för insändande av nya abstrakt. Vid insändande av nya eller reviderade abstrakt sker en ny granskning. 

Nya sista datum för insändande av abstrakt, besked om antagning vid nya och reviderade bidrag, deltagarregistrering och betalning av deltagaravgifter meddelas i nästa utskick.

Återbetalningar

Återbetalning till de som redan har betalat in konferensavgift kommer att ske så fort som möjligt. De berörda kommer att kontaktas inom kort. 

Eventuella frågor om den nya tidsplanen besvaras på denna mejl. All uppdaterad information kommer också att finnas på konferensens hemsida, som uppdateras fortlöpande.

Håll er friska!

Hälsar,

Konferenskommittén

Utskick 7: 2020-05-04

Kära kollegor!

Konferenskommittén har, som tidigare meddelats, beslutat att flytta fram konferensen på grund av den rådande pandemin. Konferensen kommer att ha samma tema; alla som blivit antagna med sektionsföredrag antas kunna hålla föredraget vid den senarelagda konferensen, och fyra plenarföredragshållare kommer att tala (se mer om tema och plenarföredrag på SSH:s hemsida).

Charlotta af Hällström-Reijonen (Institutet för de inhemska språken, Helsingfors)
Stefan Mähl (Uppsala universitet) 
Catharina Nyström Höög (Högskolan Dalarna)
Roger Andersson (Stockholms universitet)

Med detta utskick vill vi framförallt informera om de nya datumen:

Konferensen (SSH16) planeras äga rum vid Språk och litteraturcentrum (SOL) i Lund 26-27 november 2020.
SAOB:s halvdagsseminarium anordnas i ordboksredaktionens lokaler dagen före konferensen, dvs. 25 november 2020.

Nyttsista datum för registrering/betalning är 30 oktober 2020
Nytt sista datum för begäran om återbetalning är 13 november 2020


Vid förhinder ber vi er att meddela det per e-post (ssh16@nordlund.lu.se).

Håll er friska!
Hälsar,
Konferenskommittén

Utskick 6: 2020-04-03

Kära kollegor!

Den rådande pandemin innebär tyvärr att konferenskommittén måste omplanera konferensen Svenska språkets historia 16 (SSH16) den 14-15 maj 2020. Kommittén anser att en framflyttning är att föredra framför digitalisering av hela eller delar av konferensen och har därför beslutat att konferensen ska flyttas fram till ett datum senare i höst. Utgångspunkten är att konferensen har samma tema och att alla som är antagna med föredrag också kan hålla det på den senarelagda konferensen, även om vissa justeringar troligen kommer att bli nödvändiga.

Kommittén arbetar just nu med omplaneringen och kommer att återkomma med ett fastställt datum i nästa utskick. På konferensens hemsida kommer det att meddelas när nästa utskick planeras.

SAOB:s halvdagsseminarium
Ordboksredaktionen har meddelat att SAOB:s halvdagsseminarium också kommer att flyttas fram så att evenemanget anordnas i anslutning till SSH16.

Registrering och konferensavgifter
Sista datumet för registreringar, betalning eller begäran om återbetalning, dvs. 25 april för registrering/betalning samt 27 april för begäran om återbetalning, kommer att förläggas till ett senare tillfälle än vad som angivits. Nyttsista datum för registrering, betalning och begäran om återbetalning kommer att meddelas i nästa utskick.


Håll er friska!
Hälsar,
Konferenskommittén

Utskick 5: 2020-03-02

Välkommen till konferensen Svenska språkets historia (SSH16) 14-15 maj 2020 vid Lunds universitet i Lund.

Med detta utskick bifogas ett preliminärt program för SSH16 14-15 maj och SAOB:s halvdagsseminarium 13 maj. Vi vill samtidigt påminna om bokning av resor/boende och deltagarregistrering, dvs. uppmana alla intresserade att boka resa/boende samt registrera sitt deltagande.
 
Mer utförlig information som instruktioner för deltagarregistrering och sista datum för betalning finns på konferensens hemsida:
 
Fyra plenarföreläsare kommer att tala under konferensen:
  • Charlotta af Hällström-Reijonen (Institutet för de inhemska språken, Helsingfors)
   • Föredragstitel: "Främmande inflytande på svenskan i Finland"
  • Stefan Mähl (Uppsala universitet)
   • Föredragstitel: "Medellågtyska – myten om det enhetliga språket. Några aspekter av det lågtyska språkets historia"
  • Catharina Nyström Höög (Högskolan Dalarna)
   • Föredragstitel: "Tio år efter språklagen – är engelsk språkpåverkan fortfarande intressant?"
  • Roger Andersson (Stockholms universitet)
   • Föredragstitel: "Inkräktare eller frälsare. Om latinet som gäst hos fornsvenskan"
Praktisk information (se bifogat preliminärt program)
SSH16 kommer att äga rum i Språk- och litteraturcentrums lokaler på Helgonabacken 12 i Lund. Konferensen startar tidigt på förmiddagen torsdag 14 maj och avslutas sent på eftermiddagen fredag 15 maj. På kvällen torsdag 14 maj anordnas konferensmiddagen. 
 
SAOB:s kostnadsfria halvdagsseminarium onsdag 13 maj hålls i ordboksredaktionens lokaler på Dalbyvägen 3 i Lund. Evenemanget startar på eftermiddagen och avslutas med mingel. Alla konferensdeltagare är välkomna till SAOB:s mingel även om man inte deltar i halvdagsseminariet.
 
Observera! Vill man vara med på mingel hos SAOB ska man anmäla sig via SAOB:s webbformulär som finns på konferensens hemsida eller nedan.
 
 
Hotellbokning
Vi vill uppmana alla konferensdeltagare att vara ute i god tid vid bokning av hotell i Lund. Se karta och förslag på hotell i Lund på konferensens hemsida:


Anmälan om deltagande samt konferensavgift
Vi välkomnar alla intresserade forskare att anmäla sig som deltagare i konferensen, vilket givetvis även gäller för dem som inte anmält något sektionsföredrag. Anmälan om deltagande sker genom konferensens registreringssida. Att registrera sig som deltagare är möjligt fram till och med 25 april 2020.
 
Observera att man i registreringsformuläret måste välja antingen:
1. Deltagare inklusive konferensmiddag
eller
2. Deltagare exklusive konferensmiddag
 
Nämnda val påverkar konferensavgiften:
 1. Avgift för konferens 14-15 maj inklusive konferensmiddag är 1200:- (dvs. 960:- plus moms).
 2. Avgift for konferens 14-15 maj exklusive konferensmiddag är 700:- (dvs. 560:- plus moms).
 
I konferensavgiften ingår för alla deltagare för- och eftermiddagsfika båda dagarna, samt konferensvolym.
 
Betalning görs med kort via länken nedan, som också finns på konferensens registreringssida och på konferensens hemsida.
 
Observera! Det är mycket viktigt att man på betalsidan markerar att betalningen gäller "Svenska språkets historia" under "Händelse" i listan. Välj "Svenska språkets historia" i rullgardinsmenyn. Som "Betalningsinformation" skriver man "Svenska språkets historia".
 
Om du har några frågor skriv till:
 
Välkommen till Lund i maj 2020!

Utskick 4: 2019-11-29

Välkommen till konferensen Svenska språkets historia (SSH16) 14-15 maj 2020 vid Lunds universitet i Lund.

Temat den här gången är Främmande inflytande på talad och skriven svenska, med underrubriken "Fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill", vilket hämtats ur Lundaskalden Esaias Tegnérs beskrivning av Gustaf III:s dagar i förtjusande fransk flärd, då "vett blev plantat, järnhårt språk blev brutet".

 

I anslutning till konferensen, onsdag 13 maj 2020, anordnar Svenska Akademiens ordboksredaktion, SAOB, ett kostnadsfritt halvdagsseminarium på eftermiddagen.

 

Med detta utskick vill vi framförallt påminna om tidsgränsen för insändande av abstrakt fredag 20 december.

 

Mer utförlig information som instruktioner för anmälan om sektionsföredrag, deltagarregistrering och sista datum för betalning finns på konferensens hemsida:

https://konferens.ht.lu.se/svenska-sprakets-historia-16-ssh16/

 

Fyra plenarföreläsare kommer att tala under konferensen:

 • Catharina Nyström Höög (Högskolan Dalarna)
 • Charlotta af Hällström-Reijonen (institutet för de inhemska språken, Helsingfors)
 • Roger Andersson (Stockholms universitet)
 • Stefan Mähl (Uppsala universitet)

 

Hotellbokning

Vi vill uppmana alla konferensdeltagare att vara ute i god tid vid bokning av hotell i Lund. Se karta och förslag på hotell i Lund på konferensens hemsida:

https://konferens.ht.lu.se/svenska-sprakets-historia-16-ssh16/praktisk-information/

 

Anmälan om sektionsföredrag

Vi välkomnar alla intresserade forskare att anmäla sektionsföredrag till konferensen och SAOB:s halvdagsseminarium genom att sända in abstrakt. Fram till och med 20 december är det möjligt att sända in abstrakt.

 

Insändande av abstrakt till konferensen kräver registrering via registreringssidan (se nedanstående länk), men denna registrering innebär inte att man måste betala omedelbart.

https://www.sol.lu.se/conferenceRegistration/conferenceRegistration.php?conferenceId=55

 

Insändande av abstrakt till SAOB:s halvdagsseminarium görs via länk på konferensens hemsida eller nedanstående länk.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuherAl0se93t-A7oKfb77WIQAceBmYgDq35WwZy6usu2L8g/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Observera:

 • Sektionsföredragen kommer att vara ca 30 minuter långa, och de behöver inte hålla sig inom konferensens tema.
 • Insända abstrakt ska inte överstiga 300 ord (exkl. referenser)
 • Konferensens organisationskommitté kommer att granska alla insända abstrakt och förbehåller sig rätten att refusera abstrakt.
 • Besked om antagning av abstrakt lämnas senast 1 februari 2020.

 

Anmälan om deltagande samt konferensavgift

Vi välkomnar alla intresserade forskare att anmäla sig som deltagare i konferensen, vilket givetvis även gäller för dem som inte anmält något sektionsföredrag. Anmälan om deltagande sker genom konferensens registreringssida. Att registrera sig som deltagare är möjligt fram till och med 25 april 2020.

 

Observera att man i registreringsformuläret måste välja antingen:

1. Deltagare inklusive konferensmiddag

eller

2. Deltagare exklusive konferensmiddag

 

Nämnda val påverkar konferensavgiften:

 1. Avgift för konferens 14-15 maj inklusive konferensmiddag är 1200:- (dvs. 960:- plus moms).
 2. Avgift for konferens 14-15 maj exklusive konferensmiddag är 700:- (dvs. 560:- plus moms).

 

I konferensavgiften ingår för alla deltagare för- och eftermiddagsfika båda dagarna, samt konferensvolym.

 

Betalning görs med kort via länken nedan, som också finns på konferensens registreringssida och på konferensens hemsida.

https://luccp.adm.lu.se/

 

Observera! Det är mycket viktigt att man på betalsidan markerar att betalningen gäller "Svenska språkets historia" under "Händelse" i listan. Välj "Svenska språkets historia" i rullgardinsmenyn. Som "Betalningsinformation" skriver man "Svenska språkets historia".

 

Praktisk information

SSH16 kommer att äga rum i Språk- och litteraturcentrums lokaler på Helgonabacken 12 i Lund. Konferensen startar tidigt på förmiddagen torsdag 14 maj och avslutas sent på eftermiddagen fredag 15 maj. På kvällen torsdag 14 maj anordnas konferensmiddagen.

 

SAOB:s kostnadsfria halvdagsseminarium onsdag 13 maj hålls i ordboksredaktionens lokaler på Dalbyvägen 3 i Lund. Evenemanget startar på eftermiddagen och avslutas med mingel. Alla konferensdeltagare är välkomna till SAOB:s mingel även om man inte deltar i halvdagsseminariet.

 

Observera! Vill man vara med på mingel hos SAOB ska man anmäla sig via SAOB:s webbformulär som finns på konferensens hemsida eller nedan.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuherAl0se93t-A7oKfb77WIQAceBmYgDq35WwZy6usu2L8g/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

 

 

Om du har några frågor skriv till:

ssh16nordlund.luse

 

Välkommen till Lund i maj 2020!

Utskick 3: 2019-11-04

Som tidigare har meddelats anordnas den sextonde konferensen i serien Svenska språkets historia (SSH) den 14-15 maj 2020vid Lunds universitet i Lund. I anslutning till konferensen, den 13 maj 2020, anordnar ordboksredaktionen för Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) ett halvdagsseminarium.

Fyra plenarföreläsare kommer att tala under konferensen:

        •       Roger Andersson (Stockholms universitet)   
        •       Charlotta af Hälsström-Reijonen (Institutet för de inhemska språken, Helsingfors)
        •       Catharina Nyström Höög (Högskolan Dalarna)
        •       Stefan Mähl (Uppsala universitet)

Med detta utskick vill vi framförallt meddela att anmälan om sektionsföredrag och registrering av deltagande nu har öppnat. I detta utskick finns därutöver information om konferensavgifter (inklusive eller exklusive konferensmiddag, 1200:- resp. 700:-), samt praktisk information (adress och ungefärliga tider för konferensen och SAOB:s halvdagsseminarium). Mer utförlig information, b.la. instruktioner för anmälan om sektionsföredrag, instruktioner för deltagarregistrering och sista datum för betalning, finns på konferensens hemsida, som uppdateras fortlöpande.

 

Anmälan om sektionsföredrag

Vi välkomnar nu alla intresserade forskare att anmäla sektionsföredrag till konferensen genom att sända in abstrakt. Fram till och med den 20 december2019 är det möjligt att sända in abstrakt, vilket sker via konferensens registreringssida, där man också registrerar sig som deltagare. (Se utförlig information på konferensens hemsida).

Observera:

I. Svenska språkets historia 16 tar endast emot bidrag till sektionsföredrag.

II. Sektionsföredragen kommer att vara ca 30 minuter långa, och de behöver inte hålla sig inom konferensens tema.

III. Insända abstrakt ska inteöverstiga 300 ord (exklusive referenser).

Konferensens organisationskommitté kommer att granska alla insända abstrakt och förbehåller sig rätten att refusera abstrakt.

Besked om antagning av abstrakt lämnas senast den 1 februari 2020.  

 

Anmälan om deltagande, dvs. registrering, samt konferensavgift.

Vi välkomnar alla intresserade att anmäla sig som deltagare i konferensen, vilket givetvis även gäller för de som inte anmält något sektionsföredrag. Anmälan om deltagande sker genom konferensens registreringssida, som nu är öppen. Att registrera sig som deltagare är möjligtfram till och med den 25 april 2020.

Observera att man i registreringsformuläret måste välja antingen 1. "Deltagare inklusive konferensmiddag" eller 2. "Deltagare exklusive konferensmiddag". Nämnda val påverkar konferensavgiften:

 1. Avgift för konferens 14-15 maj inklusive konferensmiddag 14 maj är 1200:- (dvs. 960:- plus moms)   
 2. Avgift för konferens 14-15 maj exklusive konferensmiddag 14 maj är 700:- (dvs. 560:- plus moms).

Betalning görs med kort på en separat sida (den s.k. betalsidan; länken dit finns på konferensens registreringsida och på konferensens hemsida). Det är mycket viktigt att man på betalsidan markerar att betalningen gäller "Svenska språkets historia" under ”Händelse” i listan (dvs. välj "Svenska språkets historia" i rullgardinsmenyn). Som ”Betalningsinformation” skriver man "Svenska språkets historia".

Praktisk information

SSH16 kommer att äga rum i Språk- och litteraturcentrums (SOL) lokaler på Helgonabacken 12 i Lund. Konferensen kommer att starta tidigt på förmiddagen den 14 maj och avslutas sent på eftermiddagen den 15 maj. På kvällen den 14 maj anordnas konferensmiddagen.

SAOB:s halvdagsseminarium den 13 maj 2020 kommer att äga rum i ordboksredaktions lokaler på Dalbyvägen 3 i Lund. Evenemanget startar på förmiddagen och avslutas med "mingel" på eftermiddagen. Observera att alla konferensdeltagare är välkomna till SAOB:s eftermiddagsmingel, även om man inte deltar i halvdagsseminariet. Vill man vara med på eftermiddagsminglet hos SAOB behöver man dock anmäla sig till det via SAOB:s webbformulär.

 

Vi vill slutligen också uppmana alla konferensdeltagare att vara ute i god tid vid eventuell bokning av hotell el.dyl. i Lund (se karta från Lund C till SOL och förslag på hotell i Lund på konferensens hemsida).

Utskick 2: 2019-05-31

Som tidigare meddelats anordnas den sextonde konferensen i serien Svenska språkets historia den 14-15 maj 2020 vid Lunds universitet i Lund. I anslutning till konferensens, den 13:e maj 2020, anordnar ordboksredaktionen för Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) ett halvdagsseminarium. Konferensens tema är "Främmande inflytande på talad och skriven svenska", vilket ska tolkas i bredast tänkbara mening. Ordboksredaktionens halvdagsseminarium ägnas åt det framtida revideringsarbetet av Svenska Akademiens Ordbok. Mer information om konferensens tema, bl.a. exempel på hur "främmande inflytande" kan tolkas, och ordboksredaktionens halvdagsseminarium finns på konferensens hemsida (se länk nedan).  
I detta utskick finner du information om första och sista datum för anmälan om sektionsföredrag; första och sista datum för anmälan om deltagande, samt information om konferensavgift.
 
Fyra plenarföreläsare kommer att tala under konferensen:
 
        •       Roger Andersson (Stockholms universitet)   
        •       Charlotta af Hälsström Reijonen (Institutet för de inhemska språken, Helsingfors)
        •       Catharina Nyström Höög (Högskolan Dalarna)
        •       Stefan Mähl (Uppsala universitet)
 
Anmälan om sektionsföredrag
Vi inbjuder alla intresserade forskare att anmäla sektionsföredrag till konferensen genom att sända in abstrakt. Föredragen behöver inte hålla sig inom konferensens tema, och de kommer att vara ungefär 30 minuter långa. Observera dock att nämnda abstrakt inte ska överstiga 300 ord (exklusive referenser). Konferensens organisationskommitté kommer att granska alla abstrakt och förbehåller sig rätten att refusera abstrakt. 
 
Anmälan om sektionsföredrag öppnar i samband med nästa utskick i november och skergenom att man sänder in abstrakt via ett webbformulär som kommer att nås genom konferensens hemsida:
 
https://konferens.ht.lu.se/svenska-sprakets-historia-16/ 
 
Sista datum för anmälan om sektionsföredrag är den 20:e december.
 

Anmälan om deltagande, samt konferensavgift
Vi välkomnar alla intresserade att anmäla sitt deltagande i konferensen, och givetvis är även de som inte anmält något bidrag välkomna. Formuläret för anmälan om deltagande kommer att kunna nås via vår hemsida (se länkad adress ovan), och det kommer att vara öppet för anmälan fr.o.m. 1:e november 2019 t.o.m.25:e april 2020.  
 
I webbformuläret kan deltagare göra ett val som påverkar konferensavgiften: Vill man vara med på gemensam middag blir konferensavgiften (preliminärt) 1200:- Vill man inte det blir konferensavgiften (preliminärt) 800:- I båda avgifterna ingår dock fika och konferensvolym. 
 

Viktiga datum:

 
        •       Första datum för anmälan om abstrakt är den 1:e november 2019 
        •       Sista datum för anmälan om abstrakt är den 20:e december 2019
        •       Första datum för anmälan om deltagande är den 1:e november 2019
        •       Sista datum för anmälan om deltagande är den 25:e april 2020
        •       Ordboksredaktionen för SAOB anordnar halvdagsseminarium den 13:e maj 2020
        •       Konferensen äger rum 14-15 maj


Övrigt
Mer information kommer att finnas på konferensens hemsida (se länkad adress ovan), och denna uppdateras fortlöpande.
 
Konferenskommittén kan ni nu nå på följande adress:
ssh16@nordlund.lu.se 
 
Sprid gärna denna information till andra som kan vara intresserade.

Utskick 1: 2019-04-14

Den 14-15 maj 2020 anordnas konferensen Svenska språkets historia 16 vid Lunds universitet i Lund. Temat för den sextonde konferensen i serien är Främmande inflytande på talad och skriven svenska, med underrubriken "Fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill", vilket hämtats ur Lundaskalden Esaias Tegnérs beskrivning av Gustaf III:s dagar i förtjusande fransk flärd, då "vett blev plantat, järnhårt språk blev brutet". 

Fyra plenarföreläsare kommer att tala:

        •       Roger Andersson (Stockholms universitet)
        •       Charlotta af Hällström Reijonen (Institutet för de inhemska språken, Helsingfors)
        •       Catharina Nyström Höög (Högskolan, Dalarna)
        •       Stefan Mähl (Uppsala universitet)

Dagen före konferensen, dvs. den 13:e maj, anordnas därutöver ett halvdagsseminarium av redaktionen för Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) i Lund. Mer information om detta evenemang kommer i nästa utskick.
 
Vi ber härmed alla intresserade forskare att notera ovanstående datum, och sprid gärna informationen till andra som kan vara intresserade. Observera också att den som inte är uppsatt på sändlistan men vill bli det kan skicka ett mejl om detta till konferenskommittén.

Information om anmälan, deadlines för abstrakt och konferensavgift kommer i nästa utskick. Då kommer också information om webbplats m.m.

Sidansvarig: SSH16nordlund.luse | 2021-09-28