Call for papers

SSH 16, hösten 2021 i Lund

Främmande inflytande på talad och skriven svenska - "fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill"

Konferensens tema är delvis hämtat från Lundaskalden Esaias Tegnér diktning, där han inte skräder orden i sin beskrivning av det franska inflytandet under Gustav III:s tid. I samma beskrivning tillägger han exempelvis att "vett blev plantat, järnhårt språk blev brutet", så främmande inflytande för Tegnér verkar utgöra en vitaliserande kraft för det svenska språket.

Svenskan har alltid stått under främmande inflytande, under vissa perioder mer än andra. Främmande inflytande ska i detta sammanhang tolkas i bredast tänkbara mening. Det kan vara inflytande på alla grammatiska nivåer (fonologi, ordbildning, morfologi, syntax), men det kan förstås också beröra olika aspekter av ordförrådet, genrer/texttyper, stilistik el.dyl. Inflytandet kan komma från superstratspråk (såsom latin, lågtyska, franska, engelska) eller från adstrat/substratspråk (såsom danska, norska, finska, romani, samiska). Inflytandet kan också se väsentligt olika ut i olika texttyper och samhällsskikt.

Plenarföreläsare

  • Roger Andersson (Stockholms universitet)
  • Charlotta af Hällström-Reijonen (Institutet för de inhemska språken, Helsingfors)
  • Catharina Nyström Höög (Stockholms universitet)
  • Stefan Mähl (Uppsala universitet)

Anmälan om abstrakt är stängd

Sidansvarig: SSH16nordlund.luse | 2021-09-02