Svenska språkets historia 16

Lunds universitet i Lund 11-12 november 2021

Konferensen Svenska språkets historia 16 (SSH16) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland. Konferensens huvudsakliga syfte är att samla forskare som ur olika slags infallsvinklar arbetar med svenska språkets historia för att presentera och diskutera pågående forskning på området, samt underlätta för initiativ till ny forskning på området.

SSH16 påverkas av den rådande pandemin

På grund av pandemin har konferensen blivit senarelagd två gånger. Konferensen planeras äga rum 11-12 november 2021 på campus i Lund. Vi hoppas att ni vill och kan vara med oss då! 

Avgifterna för deltagande finner du genoma att klicka på "registrering" längst upp på sidan.

 

Tema och antagning

Utgångspunkten är att den senarelagda konferensen har samma tema och att alla som är antagna med föredrag behåller sin antagning, om man så önskar. 

På ett år kan det dock ske en hel del i ett forskningsprojekt, och därför öppnar vi för insändande av reviderade abstrakt, för den som så önskar. Vi kommer också att öppna för insändande av nya abstrakt. Vid insändande av nya eller reviderade abstrakt sker en ny granskning. 

Viktiga datum

Sista datum för deltagarregistrering och betalning av deltagaravgifter finns i högerkolumnen på denna hemsida.

Eventuella frågor om den nya tidsplanen besvaras via mejl: ssh16@nordlund.lu.se

Hemsidan uppdateras fortlöpande.

Viktiga datum

18 juni 2021

Utskick 11

8 oktober  2021

Sista datum för anmälan om deltagande

Sista datum för betalning av deltagaravgift

10 November 2021

SAOBs halvdagsseminarium

11-12 November 2021

SSH 16

SSH16 finansieras av

Birgit Rausing Language Programme

Sidansvarig: SSH16nordlund.luse | 2021-06-16