Svenska språkets historia 16

Hösten 2021 vid Lunds universitet i Lund

Konferensen Svenska språkets historia 16 (SSH16) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland. Konferensens huvudsakliga syfte är att samla forskare som ur olika slags infallsvinklar arbetar med svenska språkets historia för att presentera och diskutera pågående forskning på området, samt underlätta för initiativ till ny forskning på området.

SSH16 påverkas av den rådande pandemin

På grund av pandemin har konferensen blivit senarelagd två gånger. Målet är nu att genomföra konferensen i november 2021. Vi hoppas att ni vill och kan vara med oss även då! 

Tyvärr har senareläggninganra inneburit flera fördyringar. Därför är en smärre höjning av avgifterna nödvändig för att kunna genomföra konferensen. De nya avgifterna finner du genoma att klicka på "registrering" längst upp på sidan.

Observera att det nu finns instruktioner för hur man går till väga för att skicka in nya eller reviderade abstrakt. De finns i högerkolumnen på sidan "Call for papers".

Observera att utskick 10, som skulle sändas ut i slutet av mars, är försenat på grund av osäkerhet i fråga om lokaler för konferensens genomförande. Utskicket kommer att sändas ut som fort som möjligt i april. 

 

Tema och antagning

Utgångspunkten är att den senarelagda konferensen har samma tema och att alla som är antagna med föredrag behåller sin antagning, om man så önskar. 

På ett år kan det dock ske en hel del i ett forskningsprojekt, och därför öppnar vi för insändande av reviderade abstrakt, för den som så önskar. Vi kommer också att öppna för insändande av nya abstrakt. Vid insändande av nya eller reviderade abstrakt sker en ny granskning. 

Nya viktiga datum

Nya datum för insändande av abstrakt, besked om antagning vid nya och reviderade bidrag, deltagarregistrering och betalning av deltagaravgifter finns i högerkolumnen på denna hemsida. Instruktioner till hur man sänder in nya och reviderade abstrakt kommer att finnas på sidan "registrering".

Återbetalningar

Återbetalning till de som redan har betalat in konferensavgift kommer att ske så fort som möjligt. 

Eventuella frågor om den nya tidsplanen besvaras via mejl: ssh16@nordlund.lu.se

Hemsidan uppdateras fortlöpande.

Viktiga datum

22 februari 2021

Anmälan om nya och reviderade abstrakt öppnar

14 maj 2021

Sista datum för anmälan om nya och reviderade abstrakt

11 juni 2021

Besked om antagning av nya och reviderade abstrakt meddelas

8 oktober  2021

Sista datum för anmälan om deltagande

Sista datum för betalning av deltagaravgift

 

November 2021

SSH 16

SAOBs halvdagsseminarium

SSH16 finansieras av

Birgit Rausing Language Programme

Sidansvarig: SSH16nordlund.luse | 2021-04-12