lu.se

Svenska språkets historia 16 (SSH16)

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska språkets historia 16 (SSH16)

Hösten 2020 vid Lunds universitet i Lund

Konferensen Svenska språkets historia 16 (SSH16) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland. Konferensens huvudsakliga syfte är att samla forskare som ur olika slags infallsvinklar arbetar med svenska språkets historia för att presentera och diskutera pågående forskning på området, samt underlätta för initiativ till ny forskning på området.

SSH16 flyttas fram på grund av coronapandemin

Den rådande pandemin innebär tyvärr att konferenskommittén måste omplanera konferensen Svenska språkets historia 16 (SSH16) den 14-15 maj 2020.

Kommittén anser att en framflyttning är att föredra framför digitalisering av hela eller delar av konferensen och har därför beslutat att konferensen ska flyttas fram till ett datum senare i höst. Utgångspunkten är att konferensen har samma tema och att alla som är antagna med föredrag också kan hålla det på den senarelagda konferensen, även om vissa justeringar troligen kommer att bli nödvändiga.

Kommittén arbetar just nu med omplaneringen och kommer att återkomma med ett fastställt datum i nästa utskick. Hemsidan uppdateras fortlöpande.

 

SAOB:s halvdagsseminarium

Ordboksredaktionen har meddelat att SAOB:s halvdagsseminarium också kommer att flyttas fram så att evenemanget anordnas i anslutning till SSH16.

 

Registrering och konferensavgifter

Sista datumet för registreringar, betalning eller begäran om återbetalning, dvs. 25 april för registrering/betalning samt 27 april för begäran om återbetalning, kommer att förläggas till ett senare tillfälle än vad som angivits.

Nytt sista datum för registrering, betalning och begäran om återbetalning kommer att meddelas i nästa utskick.  

Hur man går till väga för att registrera sig som deltagare kan man läsa om här. Observera att registrering inte kräver omedelbar betalning, utan betalning av konferensavgift görs i nästa steg på en separat sida.

 

Var och när?

Hösten 2020 anordnas Svenska språkets historia 16 (SSH16) vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) i Lund. Konferensen kommer att starta tidig förmiddag och avslutas sen eftermiddag.

Om du klickar här finner du adressen till SOL i Lund. På samma sida finner du även en karta som hjälper dig att hitta till SOL från Lunds centralstation. 

Viktiga datum

3 april 2020

Extra utskick 

 

ht 2020

Sista datum för deltagarregistrering

Sista datum för betalning

 

ht 2020

SAOB:s halvdagsseminarium

 

ht 2020

SSH 16