Svenska språkets historia 16

Hösten 2021 vid Lunds universitet i Lund

Konferensen Svenska språkets historia 16 (SSH16) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland. Konferensens huvudsakliga syfte är att samla forskare som ur olika slags infallsvinklar arbetar med svenska språkets historia för att presentera och diskutera pågående forskning på området, samt underlätta för initiativ till ny forskning på området.

SSH16 påverkas av den rådande pandemin

På grund av den rådande pandemin har konferensen dessvärre blivit senarelagd ytterligare en gång. Beslutet har fattats mot bakgrund av följande: 

i) Att anordna konferensen på campus i Lund 26-27 november skulle innebära att ...

  • vissa inte kan delta därför att en resa till (eller inom) Sverige vore praktiskt omöjligt och/eller förenat med risk för ens egen hälsa.
  • konferensen ådrar sig merkostnader som inte täcks av konferensbudgeten.
  • konferensen inte hålls samman med SAOB:s halvdagsseminarium, eftersom ordboksredaktionen har beslutat att ställa in evenemanget tills vidare.

ii) Att anordna konferensen i digital form 26-27 november skulle innebära att ... 

  • konferensen ådrar sig merkostnader som inte täcks av konferensbudgeten.
  • ett delsyfte med konferensen försvåras: konferensen ska vara en samlingspunkt där forskare som inte annars skulle mötas kan mötas för samtal, utbyte av idéer, initierande av nya projekt. 
  • konferensen inte hålls samman med SAOB:s halvdagsseminarium, eftersom ordboksredaktionen har beslutat att ställa in evenemanget tills vidare.

Det nya målet är att genomföra konferensen hösten 2021, och vi återkommer i januari 2021 med ett exakt datum. Vi hoppas att ni vill och kan vara med oss även då! 

 

Tema och antagning

Utgångspunkten är att den senarelagda konferensen har samma tema och att alla som är antagna med föredrag behåller sin antagning, om man så önskar. 

På ett år kan det dock ske en hel del i ett forskningsprojekt, och därför öppnar vi för insändande av reviderade abstrakt, för den som så önskar. Vi kommer också att öppna för insändande av nya abstrakt. Vid insändande av nya eller reviderade abstrakt sker en ny granskning. 

Nya sista datum för insändande av abstrakt, besked om antagning vid nya och reviderade bidrag, deltagarregistrering och betalning av deltagaravgifter meddelas i nästa utskick. Datumen kommer sedan att annonseras i högerkolumnen på denna hemsida.

 

Återbetalningar

Återbetalning till de som redan har betalat in konferensavgift kommer att ske så fort som möjligt. De berörda kommer att kontaktas inom kort. 

 

Eventuella frågor om den nya tidsplanen besvaras via mejl: ssh16@nordlund.lu.se

 

Hemsidan uppdateras fortlöpande.

Viktiga datum

Januari 2021

Utskick 9

 

hösten 2021

Sista datum för deltagarregistrering

Sista datum för betalning

 

hösten 2021

SSH 16

 

 

SSH16 finansieras av

Birgit Rausing Language Programme

Sidansvarig: SSH16nordlund.luse | 2020-09-10