Svenska språkets historia 16

Lunds universitet i Lund 11-12 november 2021

Konferensen Svenska språkets historia 16 (SSH16) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland. Konferensens huvudsakliga syfte är att samla forskare som ur olika slags infallsvinklar arbetar med svenska språkets historia för att presentera och diskutera pågående forskning på området, samt underlätta för initiativ till ny forskning på området.

SSH16 äger rum i Lund 11-12 november 2021 

Välkomna till Lund!

 

Eventuella frågor om den nya tidsplanen besvaras via mejl: ssh16@nordlund.lu.se

Hemsidan uppdateras fortlöpande.

Viktiga datum

10 November 2021

SAOBs halvdagsseminarium

11-12 November 2021

SSH 16

Program och abstrakt

SSH16 finansieras av

Birgit Rausing Language Programme

Sidansvarig: SSH16nordlund.luse | 2021-10-19