Call for Papers


Call for papers


IASS 2010International Association of Scandinavian Studies (IASS) håller sin 28:e studiekonferens vid Språk- och litteraturcentrum, Universitetet i Lund, Sverige, 3-7 augusti 2010. Temat är Översättning – adaption, interpretation, transformation. Skandinavister och andra intresserade runtomkring i hela världen är hjärtligt välkomna!
Anmälan kan göras från och med 26 oktober 2009 och senast 15/1 2010 via en särskild registreringsblankett på vår hemsida:

    conference.sol.lu.se/iass-2010

Förslag till 20 minuters föredrag och preliminära abstracts (cirka 150 – 200 ord) sänds till samma hemsida, senast 15/1 2010.

På hemsidan ges också  information om de tankar som ligger bakom konferensens tema och som kan ge uppslag till föredrag och papers. Konferensspråket är i första hand något av de skandinaviska språken, i andra hand engelska.
 
Uppgifter om konferensavgift, utflykter och den avslutande banketten kommer att återfinnas på hemsidan, liksom information om hotell och inkvartering i olika prislägen. Den 1/3 2010 är dead-line för den slutgiltiga utformningen av de abstracts, som kommer att tryckas i programmet inför konferensen.

Fram till 26/10, då anmälan kan göras på hemsidan – och naturligtvis även senare – kan frågor kring tänkta föredrag och praktiska omständigheter ställas till organisationskommittén, som tills vidare består av

Per Erik Ljung  och Claes-Göran Holmberg, iass2010litt.luse

Sidansvarig: itht.luse | 2009-10-15