Utflykter och bankett

Man anmäler sig till banketten och/eller en av de två utflykterna genom att: a. Gå till konferenshemsidan konferens.sol.lu.se/iass-2010/ b. Gå till registeringssidan (Registrering i vänstermenyn) c. Logga in med e-postadressen som användaridentitet (klicka vid behov på länken "Begär hjälp med förlorat lösenord"). d. Följ länken "Andra personuppgifter..." e. Kryssa för de tillval som önskas (visas överst i formuläret). f. Tryck på knappen märkt Fortsätt längst ned på formuläret. g. Tryck slutligen på knappen märkt Spara på följande sida. You register for the banquet and/or one of the two excursions as follows:

a. Go to the home page for the conference: konferens.sol.lu.se/iass-2010/

b. Go to the registration page (Registration in the menu to the left)

c. Log in with the e-mail address as your user identity (if needed click the link ” Request Assistance with Lost Password ").

d. Follow the link  " Edit Personal Data for …)

e. Click the boxes for options wanted (is shown at the top of the page).

f. Press the button marked Continue (at the bottom of the page)
g. Finally, press the button marked Save at the following page. Utflykt till sydöstra Skåne – Österlen torsdagen 5/8 2010 Bussar väntar kl. 09.00 vid Språk- och litteraturcentrum. Vi tar oss först till den medeltida staden Ystad där en guide  visar oss stadens äldre bebyggelse och medeltida stadsnät. Numera är Ystad också bekant för alla som läst Henning Mankells Wallanderdeckare eller sett filmerna byggda på dem. Vi kommer att få en guidad tur genom filmstudiorna där de flesta av filmerna (svenska, tyska och engelska) spelats in. Nästa resmål blir Ales stenar, en av Sveriges mest kända skeppssättningar omskrivna av bland annat den svenske poeten Anders Österling och den irländske lyrikern Seamus Heaney. Vi promenerar sedan ner till det lilla fiskeläget Kåseberga där vi äter lunch på den gastronomiskt erkända restaurangen Vendels. Därefter gör vi en kort bussfärd till slottet Krageholm, känt sedan 1300-talet, där vi möts av slottsherren själv, greve Fritz Piper, som visar oss runt. Sedan återstår bara hemfärden till Lund dit vi beräknas komma cirka 17.30. Excursion to South-Eastern Skåne-Österlen

Busses are waiting for us at the Language-and-Literature Centre at 09.00 o'clock. Our first stop will be the city of Ystad where a guide will walk us through the old parts of the city and the medieval street system. Nowadays Ystad is internationally known for the crime novels about inspector Wallander, written by Henning Mankell. We will be allowed to visit the film studios where most of the movies(Swedish, German and English) have been shot.
Our next stop will be at Ales stenar (Ale's Stones), one of the most well known stone ships in Sweden, described in poems by among others the Swedish poet Anders Österling and Irish poet Seamus Heaney.
After that we take a walk downhills too the little fishing village Kåseberga, where we will have lunch at the gastronomically renown restaurant Vendels. Then there will be a short trip by bus to the castle of Krageholm, known since the 14th Century, where we will be recieved by the lord of the castle himself, Count Fritz Piper.Only the trip homewards remains and we plan to be back in Lund around 17.30.
  Utflykt till Nordvästra Skåne – Kullen torsdagen 5/8 2010 Vi startar kl 9.00 vid bussarna som avgår från SOL-centrum. Vi åker norrut, förbi Landskrona och genom Helsingborg till det vackert belägna Sofiero slott just norr om staden och besöker parken där, nyligen utsedd till Europas vackraste – ”som ett stort konstverk med omfattande historia”. Här hinner vi också med en kopp kaffe. Färden går därpå till Mölle vid Kullaberg – under första delen av 1900-talet en närmast exotisk attraktion för danskar och berlinare på besök. Där äter vi lunch och njuter av utsikten och promenerar i den berömda lilla fiskebyn. På eftermiddagen besöker vi Krapperups slott – också det vackert beläget vid Öresund. Slottet uppfördes på 1500-talet och drivs numera som en stiftelse med både vetenskapliga och musiska ambitioner; här finns ett intressant museum och både en teaterscen och en konsthall. Återfärden sker längs sträckan Arild, där Ingemar Bergman spelade in några av sina filmer –  Skäret med de berömda ”Systrarna Lundgren” – Rekekroken, där Edvard Persson vilade upp sig mellan sina delvis tvivelaktiga succéer – Farhult.  C:a 17.30 är vi tillbaka i Lund. Excursion to Northwestern Scania  – Kullen Thursday 5/8 2010 We start 9.00 by the buses which will leave from SOL-centrum. We are going north, passing Landskrona and through Helsingborg, to the royal castle of Sofiero, beautifully situated just north of the city, and visit the park there, recenty nominated as the most beautiful in Europe – ”as a grand piece of art with a vast history”. The route then goes to Mölle by Kullaberg – during the first part of the 20th century considered an almost exotic attraction for Danes and Berliners on visit. We will have our lunch their, enjoy the panoramic view and have time for a walk in the famous little fishing village. In the afternoon we will visit the castle of Krapperup – another beautifully situated castle by Öresund. The castle was built in the 16th century and is nowadays run by a foundation with scholarly as well as artistic ambitions; there is an interesting castle museum, and a scene for musical-theatrical performances as well as a museum of art. The trip homewards goes along Arild, where Ingemar Bergman made some of his films –  to Skäret, with its famous ” Lundgren Sisters” – and to Rekekroken, where Edvard Persson used to relax between his dubious successes– and Farhult. We will be back in  Lund around 17.30.
Sidansvarig: itht.luse | 2020-06-26