Konferensavgift och betalningar

Konferensavgiften är 1.700 SEK. Betalning sker 1. via PlusGiro- inbetalning Inbetalning via PlusGirot inom Sverige PlusGirokonto: 1 56 50-5 Inbetalning via PlusGirot från EU-land BIC/SWIFT-kod: NDEASESS IBAN: SE50 9500 0099 6034 0015 6505 Adress: PlusGirot Bank SE-105 06 STOCKHOLM Sweden Inbetalning via PlusGirot från övriga länder I första hand uppges IBAN enligt ovan. Då IBAN inte är aktuellt anges istället PlusGirokonto: 1 56 50-5 BIC/SWIFT-kod: NDEASESS Adress: PlusGirot Bank SE-105 06 STOCKHOLM Sweden 2. Betalningar via bank Inom Sverige SE-banken bankgironummer: 5051-4728 Betalning via bank från EU-land BIC/SWIFT-kod: ESSESESS IBAN: SE55 5000 0000 0543 9103 1116 Adress: SE-banken SE-106 40 STOCKHOLM Sweden Betalning via bank från övriga länder I första hand uppges IBAN enligt ovan. Då IBAN inte är aktuellt anges istället kontonummer: 5439-10 311 16 BIC/SWIFT-kod: ESSESESS Adress: SE-banken SE-106 40 STOCKHOLM Sweden Betalning Ange " 500100 IASS2010". Ange även efternamn, förnamn och skola/universitet (el motsvarande) och land. (Viktigt!) Utflykter 1. Sydöstra Skåne (närmare information om resan kommer senare) eller 2. Nordvästra Skåne (närmare information om resan kommer senare) Pris: 400 SEK Bankett lördagen den 7 augusti Pris: 400 SEK Totalavgift om du vill delta i utflykt och bankett: 2.500 SEK Betalning före 1/3 2010: konferensavgift 1.700 SEK. Betalning efter 1/3 men före 1/5: konferensavgift 1.900 SEK
...
Sidansvarig: itht.luse | 2020-06-26