Proceedings

Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of
Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3–7 augusti 2010
Redaktörer: Claes-Göran Holmberg och Per Erik Ljung

Translation – Adaptation, Interpretation, Transformation
Proceedings from the 28th Study Conference of IASS, Lund 3–7 August 2010
Ed. by Claes-Göran Holmberg and Per Erik Ljung OBS: Proceedings finns nu också tillgängliga på Lund University Open Access, http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/IASS2010/ Please note that the proceedings now also are available at Lund University Open Access, http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/IASS2010/ Teknisk redigering och layout: Maria Svenningsson
Tekniker: Tomas Schönthal

Lunds Universitet, Språk- och litteraturcentrum, 2011
Sidansvarig: itht.luse | 2011-07-14