Konferensavgift och betalningar

Konferensavgiften är 1.700 SEK. Betalning sker

 

1. via PlusGiro- inbetalning

Inbetalning via PlusGirot inom Sverige

PlusGirokonto: 1 56 50-5

Inbetalning via PlusGirot från EU-land

BIC/SWIFT-kod: NDEASESS

IBAN: SE50 9500 0099 6034 0015 6505

Adress:

PlusGirot Bank

SE-105 06 STOCKHOLM

Sweden

Inbetalning via PlusGirot från övriga länder

I första hand uppges IBAN enligt ovan. Då IBAN inte är aktuellt anges istället PlusGirokonto: 1 56 50-5

BIC/SWIFT-kod: NDEASESS

Adress:

PlusGirot Bank

SE-105 06 STOCKHOLM

Sweden

 

2. Betalningar via bank

Inom Sverige

SE-banken bankgironummer: 5051-4728

Betalning via bank från EU-land

BIC/SWIFT-kod: ESSESESS

IBAN: SE55 5000 0000 0543 9103 1116

Adress:

SE-banken

SE-106 40 STOCKHOLM

Sweden

Betalning via bank från övriga länder

I första hand uppges IBAN enligt ovan. Då IBAN inte är aktuellt anges istället kontonummer: 5439-10 311 16

BIC/SWIFT-kod: ESSESESS

Adress:

SE-banken

SE-106 40 STOCKHOLM

Sweden

 

Betalning

Ange " 500100 IASS2010". Ange även efternamn, förnamn och skola/universitet (el motsvarande) och land. (Viktigt!)

 

Utflykter

 

1. Sydöstra Skåne (närmare information om resan kommer senare)

 

eller

 

2. Nordvästra Skåne (närmare information om resan kommer senare)

 

Pris: 400 SEK

 

 

 

Bankett lördagen den 7 augusti

 

Pris: 400 SEK

 

Totalavgift om du vill delta i utflykt och bankett: 2.500 SEK

 

Betalning före 1/3 2010: konferensavgift 1.700 SEK. Betalning efter 1/3 men före 1/5: konferensavgift 1.900 SEK

 

...

Sidansvarig: itht.luse | 2020-06-26